Projektor Utbildning

Ny metod för att skriva ut profilkartor

Vill du göra utskrifter av hög kvalitet är det viktigt att du har en bra skrivarprofil. Vi har byggt profiler åt oss själva och våra kunder sedan 2002. Under denna tid har vi utvecklat olika metoder att testa att våra profiler är av högsta kvalitet.

När vi skriver de profilkartor, som vi sedan ska mäta, har vi alltid använt en och samma metod. När vi uppdaterade Photoshop till CS4 och sedan Mac OSX till 10.5 (Leopard) märkte vi att våra profiler inte gav det förväntade resultatet.

Detta beror på att Macens operativsystem alltid färghanterar bilder även om det inte finns en färgprofil i bilden. Detta görs för att ge de som inte kan något om färghantering en chans att ändå skriva ut bilder av hyfsad kvalitet. Men det gör det omöjligt att skriva färgkartor för profilering på det sätt som vi använt.

Vi har nu funnit ett sätt som ger profiler av samma höga kvalitet som vi är vana vid även till Photoshop CS4. Lösningen bygger på att man tilldelar en arbetsfärgrymd till profilkartan när bilden öppnas och sedan används samma arbetsfärgrymd som skrivarprofil när kartan skrivs ut. Eftersom man har samma profil både som den inbäddade profilen och som skrivarprofil kommer inte bilden att konverteras.

Observera att du bara behöver använda denna metod om du skriver ut från Photoshop CS4 och använder Mac OSX 10.5 eller 10.6. För alla andra kombinationer av program och operativsystem rekommenderar vi fortfarande metoden att avaktivera färghanteringen både i Photoshop och i skrivardrivrutinen.

Du hittar våra nya rekommendationer för utskrifter här.
Om du använder en äldre version av Photoshop eller Mac OSX hittar du våra rekommendationer här.
Om du använder Windows hittar du rekommendationerna här.

Epson 9900


Vårt senaste skrivartillskott är en Epson 9900. Den maximala bredden som kan skrivas ut på denna skrivare är 44″, alltså 111 cm. Med den inbyggda spektrometern kan vi snabbt bygga profiler för olika medier. Det går också enkelt att kontrollera att ett provtryck är korrekt gjort enligt Fogras standard. Att sedan skrivaren är betydligt snabbare och ger märkbart bättre skärpa än vår tidigare 44″ skrivare gör det bara ännu roligare att arbeta med denna skrivare.

Men det som kanske imponerar mest är det stora färgomfång som skrivaren ger. Genom att addera orange och grönt bläck har Epson lyckats få till ett färgomfång som ännu större än vad deras tidigare modeller ger. Jämför man färgomfånget på denna skrivare med ett färgfotopapper så ger Epson 9900 ett mer än dubbelt så stort färgomfång.

Vad innebär det för dina utskrifter? Du får djupare svärta och mer mättade färger i dina bilder. Att du sedan får en hållbarhet mot ljusblekning som är dubbelt så bra som det som de bästa färgfotopappren erbjuder är ju också en fördel.


omfang

Den röda volymen är de färger som ett färgfotopapper kan återge. Rutnätet visar alla de färger som Epson 9900 kan återge. I alla färger, med undantag av några blå nyanser, har Epson 9900 ett betydligt större färgomfång.