Projektor Utbildning

Provtryck

Ett kalibrerat provtryckssystem ger dig en exakt kontroll över hur dina bilder kommer att se ut i tryck. Särskilt om du verifierar ditt system genom att låta det tyska forskningsinstitutet FOGRA kontrollera att provtryckssystemet är korrekt installerat. Projektor är ett av de få företag i Sverige som är auktoriserade av FOGRA att göra dessa kontroller.

Italgraf är ett företag som förmedlar tryckeritjänster till utländska tryckerier. För dem är ett FOGRA-kontrollerat provtryck självklart, eftersom de måste kunna visa både sina kunder och de tryckerier som de samarbetar med hur bilderna ska se ut. Nu har de förnyat sitt certifikat, så att de under ett år framöver kan använda FOGRA:s logga som visar att deras provtryck är korrekt.

Även på Fotoskolan i Stockholm har vi installerat och kalibrerat ett provtryckssystem från EFI. Du kan se en film på hur det går till att mäta in ett sådant system via denna länk.

italgraf