Projektor Utbildning

Projektor gör taktila bilder

Projektor har blivit ombedd av Förbundet Sveriges Dövblinda att tillsammans med fotograf Truls Nord utveckla en metod som gör det möjligt för dövblinda personer att ta del av bilder. Projektet har nu beviljats ett anslag på 3 milj kr från Allmänna Arvsfonden kr för att utveckla hur man ska göra bilder som är möjliga att uppleva för denna grupp.
Avsikten är att kombinera tre dimensioner, strukturer, vibration och temperatur för att man som dövblind ska kunna »se« dessa bilder.

Projektet har redan fått ett anslag från Innovativ Kultur för att göra en förstudie för detta projekt. Vi har nu inlett arbetet med att utbilda personer med starkt begränsad syn i fotografi. Vi har fått låna kameror med 3D-optik från Panasonic som ett första steg i detta arbete.