Projektor Utbildning

Vad gör en anaplastolog?

Färgstyrning och kalibrering är viktigt i fler sammanhang än bara vid tryck och utskrifter. Vår kompetens inom detta område gör att vi får en del speciella uppdrag. Ett sådant var att profilera skärm och skrivare för Hagströmer-biblioteket, som har hand om en fantastisk samling av medicinhistoriska böcker, från medeltiden fram till mitten av förra seklet.

Där kan du bland annat hitta Linnés eget exemplar av hans epokgörande bok »Systema naturae«, där han har gjort anteckningar i marginalen. Boken publicerades 1735. Projektor har gjort en reproduktion av en sida, där det finns ett kopparstick som sedan har målats för hand.

Ett annat uppdrag som avvek från det vanliga var när Karolinska Sjukhuset kontaktade oss och frågade om vi kunde ta fram en lösning för de som tar fram ögonproteser. När någon behöver få ett förlorat öga ersatt med en protes fotograferas det friska ögat och en anaplastolog målar protesen så att den ser ut som det friska ögat. Kraven på färgpassning är naturligtvis mycket höga.

Här tog vi fram en fotograferingslösning och kontrollerade att den gav tillfredställande färgåtergivning. Sedan ersattes deras skärmar med Eizo ColorEdge 245, en självkalibrerande skärm. Idag kan de se på sina skärmar och veta att ögat som finns på bilden verkligen återger ögats utseende korrekt.

books

En bokhylla på Hagströmerbiblioteket

eyes

Färdiga ögonproteser

Makro för skalning av webb

Som de som gått på våra kurser i Photoshop vet, älskar vi på Projektor funktionsmakron. Makron gör det enkelt och snabbt att göra de där tråkiga jobben, som ska upprepas exakt likadant på en rad bilder. Så istället för att du ska hålla reda på alla steg i en komplicerad bearbetning kan du koncentrera dig på göra det som människor gör bättre än datorer, nämligen bestämma sig för hur bilder ska se ut.

Vi har nu lagt upp ett nytt makro på vår kursdokumentationssida, som skalar bilder som ska läggas på webben på ett smartare sätt än bikubisk interpolering. Bilderna ser skarpare ut och bevarar mera av sina detaljer. Detta makro installerar du efter nedladdningen genom att gå till funktionsmakropanelen och klicka på den lilla triangel som finns i övre, högra hörnet. Då öppnas en meny där du kan välja kommandot »Läs in funktionsmakro«.

I din funktionsmakropanel skapas då ett mapp som kallas för »Web«. I den mappen hittar du ett makro som skalar bilden till exakt 544 pixlar. Det är en bredd vi ofta använder på en av de siter vi laddar upp bilder till. Men om du vill ändra på bildens storlek är det enkelt att göra. Dubbelklicka på det första steg som heter Bildstorlek eller Image size. Ändra där inställningen på antalet pixlar till 4 gånger det antal pixlar du vill ha i din bild. Vill du alltså ha en bild som ska ha en storlek på 600 pixlar, ändra storleken här till 2400 pixlar.

Ändra sedan också den andra steget som heter Bildstorlek/Image Size. Nu ska du skriva in den upplösning som du vill att bilden ska få när den sparas. Ditt makro är anpassat för att fungera för din webbsida.

action

Vill du ändra innehållet i ett makro, dubbelklicka på det steg du vill ändra.

imagesize1

Skriv in 4 gånger den bredd du vill få på den färdiga bilden här.

ImagePrint bloggen


ImagePrint innehåller en mängd funktioner som många användare missar. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är bloggen som Colorbyte Software, företaget bakom ImagePrint, producerar. Här har de tips om hur du kan använda en rad olika funktioner, här finns berättelser om hur olika fotografer använder programmet och här hittar du nyheter, inte bara om ImagePrint utan också andra produkter som används vid utskrifter.

Just nu kan du läsa om nya papper från Innova, en ny e-bok om utskrifter och hur du använder ramar i ImagePrint. Du hittar bloggen på imageprinttoday.wordpress.com.


printing2