Projektor Utbildning

Fogra-certifierade provtryck

Nu har vi äntligen fått vår Fogra-certifiering för provtrycksproduktion. Vad är det, undrar antagligen du. Fogra är ett tyskt forskningsinstitut som arbetar med att utveckla metoder inom grafisk produktion, alltså tryck och utskrifter. De tar fram en lång rad standarder. Om du någon gång har använt en tryckprofil som heter Coated Fogra 39.icc så har du nu fått förklaringen varför den heter så.

Fogra har utvecklat en rad standarder som används vid provtryckning. Vi som gör förprovtryck kan skicka in en färgkarta, utskriven så att den simulerar en viss bestämd tryckmetod. Fogra mäter upp alla dessa färgrutor som ingår i denna karta och ser till att de faller inom de toleranser som är uppsatta.

Vi är nu godkända för att göra provtryck för bilder som ska tryckas på bestruket papper, obestruket papper och för dagstidningstryck.

iso12647_7_evaluation_aTestkartan som används för att utvärdera om vi kan skriva ut en bild med tillräckligt hög precision.