Projektor Utbildning

ImagePrint och profiler

Vi använder sedan länge ImagePrint som utskriftsprogram. Eftersom vi använder många olika papper från flera tillverkare är ImagePrints stora bibliotek av icc-profiler en funktion som vi har stor nytta av. De allra flesta profiler som vi hämtar hem från ImagePrints bibliotek är så bra att vi inte kan göra bättre själva.

Särskilt gäller detta de speciella svartvita profiler som ImagePrint använder. Att vi dessutom får en bra förhandsvisning av hur bilden kommer se ut när den väl är utskriven sparar oss mycket material och tid.

Men varför ger vissa profiler bättre resultat än andra? Varför är det ibland omöjligt att få till en bra profil, trots att du använder bra mätare och program? På Luminous Landscape ger John Pannozzo, mannen bakom ImagePrint, en förklaring varför vissa profiler fungerar bättre än andra.

Vill du veta mera om ImagePrints funktioner finns det en recension av programmet på Luminous Landscape av Mark Dubovoy. På samma forum finns också en artikel om svartvita utskrifter och varför ImagePrint ger ett bättre resultat än en rad andra lösningar.