Projektor Utbildning

Kalibrera din kalibrator

På Projektor har vi alltid tyckt att det är viktigt att ha koll på våra verktyg. När BasICColor tog fram en kalibreringsplatta skaffade vi därför denna produkt direkt. Plattan innehåller ett antal extremt väldefinierade färger. Vi kan mäta färgrutorna och sedan jämföra vårt mätresultat med referensvärdena. Den fungerar utmärkt och ger oss en snabb och enkel kontroll av hur väl våra kalibratorer fungerar.

Men vill vi också erbjuda dig en möjlighet att kontrollera din kalibrator. Skickar du in din kalibrator till oss mäter vi den och skickar tillbaka den tillsammans med ett protokoll som berättar hur väl den fungerar. Du får också vår rekommendation om din kalibrator fungerar OK eller om du borde fundera på om den ska kalibreras om eller om det kanske är dags för en ny kalibrator.

Läs mera på vår sida om kalibratorkalibrering.

kalibratortest

Den första testen av vår bästa kalibrator. Rapporten visar att den har en genomsnittlig avvikelse på Delta E 0,42 och att den gula färgen avviker från korrekt värde med 0,72. Eftersom alla värden under 1 är osynliga för oss är vår kalibrator i bra form.