Projektor Utbildning

Bättre profiler

På Projektor vet vi hur viktig en bra profil är. Vi gör egna profiler och vi har utvecklat flera metoder som gör det möjligt för oss att kvalitetskontrollera profiler. Det gör att vi vet att många av de profiler som skrivar- och papperstillverkare lägger ut på sina webbsidor inte utnyttjar hela den kvalitet som finns i dagens skrivare.

Det var dock värre för 5-7 år sedan. Då var ofta profilerna riktigt dåliga. Men då såg användaren att det fanns något fel. Idag är utskrifterna rätt OK, kanske lite för mörka, lite för kalla, lite för dålig separation i skuggorna, men ofta så lite att de flesta inte inser att man kan få ett bättre resultat. Det är först när man gjort en perfekt profil som man inser skillnaden mellan en skaplig och en riktigt bra profil.

Man mäter hur bra en profil är genom att mäta hur mycket den avviker från den teoretiskt perfekta profilen. Måttet som används heter Delta E. Ett Delta E-värde under 1 är ett perfekt resultat, ett värde upp till 3 är bra, upp till 5 är acceptabelt och däröver är det dåligt. För 7 år sedan kunde vi mäta upp ett Delta E-värde på 15 och högre på en profil levererad av en skrivartillverkare. Idag ligger det snarare runt 5-8. På en profil vi bygger brukar vi hamna på en avvikelse på 0,7-3. Programmen har sedan dess blivit bättre, men framförallt har vi blivit bättre på att veta hur man kan kontrollera att den profil vi gjort verkligen är bra.

Vi har gjort profiler sedan 90-talet och kan idag erkänna att många av de profiler vi då gjorde inte var så bra.

colorant002

För att göra en bra profil, det är dels att ha bra verktyg, men också ett stort mått av hantverkskunnande. Framförallt gäller det att veta när man fått fram en bra profil, eller när man måste göra om profilen.

Och nu har vi fått ytterligare ett verktyg i vår låda, ett nytt program som vi kan använda för att kontrollera mätresultatet och förbättra kvaliteten på våra mätningar innan vi bygger en profil. Programmet heter ColorAnt.

Så vill du verkligen se vad din skrivare kan prestera på ditt favoritpapper är en bra profil ett måste. Kontakta oss och du kommer få instruktioner om hur du ska gå till väga för att få den perfekta profilen. Och trots att vi lägger ner mer arbete på att bygga profilen idag, kostar den fortfarande bara 500 kr.

En procent till konsten

Sedan lång tid tillbaka finns en regel att en procent av byggkostnaderna ska avsättas till konstnärlig utsmyckning när staten bygger. Många kommuner använder sig av samma regel, däribland Stockholm. En gång om året lyfter staden fram ett projekt som de anser visar varför det är väsentligt att satsa på vår gemensamma miljö.

I år blev det ett projekt som genomfördes i samband med omvandlingen av servicehuset i Kv. Tunet i Råcksta som blev utsedd till »Årets enprocentare«. Konstnärer Astrid Göransson och Stefan Uhlinder fick uppdraget att skapa verk för dessa lokaler. Projektor har sedan skrivit ut Stefan Uhlinders bilder i stort format.

Läs mer om varför en procent bör gå till den konstnärliga utsmyckningen.

enprocent

Nya böcker

perssonwesterborn

Det är alltid lika spännande när vi får en bok från tryckeriet. Nu i dagarna fick vi dels Magnus Westerborns bok om sina föräldrars resa 1954 till Italien; »En route Italia«, dels Hasse Perssons bok »Studio 54«. Båda böckerna är gjorda i duplex-tryck, vilket gör det än mer spännande.

För om färgtryck idag är väl standardiserat och vi nästan alltid får vad vi förväntar oss, är duplex fortfarande beroende av att det står någon vid tryckpressen som har känsla för bilder och vet hur man kontrollerar sin press. Studio 54 är utgiven av Max Ström och tryckt av Göteborgstryckeriet. En route Italia är utgiven på Magnus Westerborns eget förlag och tryckt på Livonia Print.

De två böckerna är bra exempel på hur viktigt det är att hitta en formgivning och bildåtergivning som framhäver bildernas karaktär. Magnus tillbakadragna, mjuka och nyanserade bilder lyfts av den varma lackytan som ligger över bildytan. Hasse Perssons bilder är ofta utfallande, har en mycket djup och intensiv svärta och glittervita högdagrar.

Böckerna är också bra exempel på hur vi arbetar på Projektor. Beträffande Hasse Perssons bilder har vi skannat och bearbetat bilderna, medan Magnus Westerborn kom till oss med färdiga bildfiler. Här tog vi fram duplexseparationen och skapat lacklagret och till slut gjorde vi ett provtryck på bilderna.

Fotosidan intervjuar Stefan

Inför den kommande boken om färghantering, som Stefan Ohlsson har skrivit tillsammans med Johan Steensland, gjorde Fotosidan en intervju med honom under Fotomässan. Under intervjun blir det både prat om varför fotografi är det fantastiska medium som det är, varför teknik är ett medel och inte ett mål i sig och hur det var att börja att arbeta som fotograf under mitten av 70-talet.

Men framförallt rörde sig diskussionerna om den kommande boken om färghantering, som kommer att publiceras efter årsskiftet på förlaget Fotosidan Akademi.

Intervju med Stefan Ohlsson av Tobias Hagberg, publicerad på Vimeo.

Klicka på videon för att visa den i fullskärmsformat.

Helena Blomqvists bild säljs för 16500 pund

Vid en auktion i London såldes nyligen en bild, Group Portrait in Forest, av Helena Blomqvist för en ny rekordsumma, 16500 pund. Helena är en av de fotografer som vi samarbetat med under lång tid och vi gläds åt att hennes arbete väcker så stor uppmärksamhet också internationellt.

Vi vet också att de som köper en bild av Helena Blomqvist kan vara säker på att bilden kommer att bevaras under lång tid, eftersom hennes bilder skrivs ut på på papper som är syrafria och inte innehåller några optiska vitmedel. Och med det pigment som våra skrivare använder får bilderna 3-4 gånger längre hållbarhet än på traditionellt färgfotopapper.

Gå till Phillips rapport över försäljningen. Besök också Helenas egen hemsida.

helena

Offentlig utsmyckning

paues

All världens Djur. © Christoffer Paues 2014. Verket är beställt av Statens Konstråd.

Klicka på bilden, så ser du bilden i större format.

Vi arbetar allt oftare som konsulter i samband med offentliga utsmyckningsuppdrag. Vår kunskap om färghantering och utskrifter i olika tekniker kommer då väl till pass. Ett av de uppdrag som slutförts på senare tid är Christoffer Paues stora glasbilder, som finns på Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala.

Här har vi samarbetat med GFAB i Kalmar, som har skrivit ut glasen, för att få fram de färger som Christoffer ville få fram. Efter ett par tester fick vi fram en bildåtergivning som fungerade både inifrån undervisningslokalerna och utifrån det atrium som förenar dessa rum.

Vi har också skalat upp bilderna till det slutliga formatet. I och med de avancerade program vi använder kan vi bevara den ursprungliga bildkvaliteten på bästa möjliga sätt.

Se flera exempel på våra arbeten med offentlig utsmyckning.

Taktila fotografier på Stockholms Stadsmuseum

En av de mer intressanta projekt som vi har varit involverade i har nu resulterat i en utställning på Stockholms Stadsmuseum. Utställningen heter »Våga se« och innehåller bilder av tre dövblinda fotografer, Graciela Gonzalo-Sundström, Göran Rydberg och Rolf Eriksson. Under drygt två års tid har de lärt sig att använda sina digitala systemkameror och fotograferat i sin miljö.

För att fotograferna och andra med begränsad syn ska kunna ta del av deras bilder har vi tagit fram en ny utskriftsteknik, taktila fotografier. Genom att dela upp en bild i olika plan; för-, mellan- och bakgrund och samtidigt göra bildytan mer eller mindre ojämn beroende på hur ljus bilden är i olika partier, har vi i projektgruppen fått fram bilder som även de med begränsad eller ingen syn kan uppleva.

Projektet initierades av fotografen Truls Nord. Kim Jarl från Lay-out & Dekor har tagit fram de taktila bilderna, Projektor har gjort bildbearbetningen av fotografernas bilder. Gunilla Muhr från Centrum för Fotografi har haft löpande bilddiskussioner med fotograferna. Du hittar mera information på webbplatsen Taktil foto.

Vi har fått ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden och Panasonic har lånat ut kameror till fotograferna.

tfn_taktil_2558
©Graciela Gonzalo-Sundström
En taktil bild är uppbyggd av tre lager plast, en för bakgrund, en för mellangrund och en för förgrunden. Valörskalan överförs till ett linjeraster med olika tätheter.

taktil2
Utställningen på Stockholms Stadsmuseum

Test av Nikon D810

För Fotografisk Tidskrifts räkning testar Stefan kameror, skärmar, skrivare med mera. Nu har han publicerat sin test av Nikon D810, den uppdaterade versionen av Nikons 36 megapixels kameror D800/D800E. Du kan läsa testen via denna länk.

Det stora kontrastomfånget och den extremt låga brusnivån gör det möjligt att använda den nya exponeringsmetoden som Nikon infört, exponeringsmätning efter högdagrar. Genom att använda specialprogrammet RawDigger blir det enkelt att kontrollera hur väl kamerans exponeringsautomatik klarar av extrema ljussituationer. På så sätt undviker man digitalkamerors akilleshäl, den fula övergång som det blir mellan ljusa partier och sådana partier som är helt mättade.

nikontest-1000px
Även i motivsituationer med extremt hög kontrast går det att få en bra valöråtergivning i både hög- och lågdagrar.