Projektor Utbildning

Sista helgen för Sven Westerlunds utställning

Sven Westerlunds utställning »Drina Valley Prospects« visas nu för sista helgen på Centrum för Fotografi, Tjärhovsgatan 44, Stockholm. I denna utställning har han försökt att förstå vad som hände under kriget i Bosnien och Hercegovina på 1990-talet. Men utställningen tar också upp problematiken hur man som konstnär kan skildra utstuderat våld och folkmord.

I en podcast av Göran Segeholm, Bildradion, för han och Gunilla Muhr, föreståndare för CFF, och Susanne Fressé, konstvetare, en längre diskussion om vad är dokumentärfotografi och om denna utställning. Podcasten heter »Vad är dokumentärt och Svens storhet«.

sven1

Nya kurser

i1profiler001

i1Profiler är den programvara vi använder för att bygga skrivarprofiler.

Idag har 6 personer gått genom kursen »Tryckanpassning«. Under denna heldagskurs har vi gått genom hela det flöde som krävs för att bilder i tryck ska få ett optimalt utseende.

Denna kurs blev snabbt fulltecknad, så vi har bestämt att upprepa den. Den 5 maj genomför vi samma kurs en gång till. Ska du göra en bok eller leverera bilder som ska tryckas är detta en kurs för dig.

Vi har också lagt in en ny kurs om skrivarkalibrering. Kursen riktar sig till dig som har en bra skrivare, kanske också en spektrofotometer, men vill lära dig hur man ska använda utrustningen för att få optimal kvalitet. Under eftermiddagen den 28 maj går vi genom alla moment som vi gör för att få fram en bra skrivarprofil.

Du kan läsa mer om våra kurser på vår utbildningssida.

Sven Westerlund ställer ut på Centrum för fotografi

vernissage

Gunilla Muhr, verksamhetsledare på Centrum för fotografi, presenterar Sven Westerlunds utställning på Centrum för fotografi.

Sven Westerlund visar just nu sin utställning »Drina Valley Prospects« på Centrum för fotografi. Under ett par år har Sven fotograferat platser i det forna Jugoslavien som berördes av det folkmord som skedde under inbördeskriget. Vid sidan av en skildring av en av de viktigaste händelserna i Europas närhistoria har Sven också försökt problematisera vad som är möjligt att skildra av en sådan händelse i en konstnärlig gestaltning.

Under utställningen kommer CFF genomföra två kvällar där utställningens frågeställningar belyses. Den första kvällen är 11 mars kl 17.30. Då medverkar Johanna Mannergren Selimovic, fil dr och forskare vid Utrikespolitiska Institutet och Vildana Aganovic, journalist och diskuterar över temat »Att berätta för att leva – om gestaltandets roll i försoningsprocesser«.

Den andra kvällen är den 18 mars kl 17.30 och går under namnet »Historieskrivning, konst eller vetenskap?« och då medverkar Niclas Östlind, fil dr i fotografi, Akademin Valand, Ola Larsmo, författare, ordförande Svenska PEN-klubben och Sven Westerlund, fotograf och konstnär. Adressen är Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44 på Södermalm, Stockholm.

På gång på Projektor

sara

Sara Linderoth granskar förprovtrycken inför tryckningen av sin bok »En sång om livets gång«, som trycks på TMG-Stockholm.

eva-marie1

Samtidigt övervakar Ewa-Mari Johansson resultatet när Eva-Teréz Gölin skannar hennes negativ.

Vad gör skillnaden mellan olika utskriftsprogram?


Vi har under de senaste veckorna gjort fler skrivarprofiler än vad vi gjort under 2014. Kul att se att många förstår vad en bra profil medför för utskriftskvaliteten. Samtidigt ser vi ibland ordentliga skillnader mellan olika profiler som vi gjort, även om det är på samma papper och med samma skrivare. Hur kan det komma sig?

Bakom varje profil finns ett bläckrecept. Det är en beskrivning över den maximala mängden bläck som får läggas på, men också hur en viss bestämd färg ska blandas av de olika bläcken som en skrivare använder. En och samma färg kan ju skapas på flera olika sätt. Ju fler bläck som en skrivare använder, desto flera möjliga kombinationer finns. Ett bläckrecept används av alla utskriftsprogram. Om du använder en skrivardrivrutin, från till exempel Epson, kallas bläckreceptet för en Media Type Setting. Att välja den optimala bläckreceptet är väldigt viktigt om du vill skapa den bästa profilen.

På denna webbsida finns en intressant artikel om vad ett bläckrecept gör och vad det blir för konsekvenser om man väljer fel. På denna sida hittar du information om hur vi gör profiler.


gamut

Men det är inte bara profilen och ditt bläckrecept som avgör. Din arbetsfärgrymd avgör också hur mycket färger som bilden kan återge. Använder du en för snäv färgprofil, som till exempel sRGB, då kommer du inte att klara av att återge mättade och intensiva färger, framförallt i den gröna delen av spektrat. I bilden ovan ser du de färger som sRGB kan återge i den solida färgkroppen, den färgrymd som ett bra papper kan återge i rutnätet.