Projektor Utbildning

Projektors höstkurser

Nu har höstens kurser på Projektor lagts upp på vår utbildningssida. I år genomför vi återigen en skärmkalibreringskurs, där vi också kommer ge deltagarna möjlighet att kontrollera sin egen skärmkalibrator gentemot vår referenskalibrator. För övrigt går vi genom hur du hittar de optimala inställningarna för din skärm, hur du gör en bra skärmprofil och hur du kontrollerar att din skärmprofil verkligen ger en korrekt beskrivning av din skärms färgåtergivning. Kursen är nu fullsatt.

Vi har sedan en heldagskurs där vi går genom hur du anpassar bilder inför en bokpublicering. Det kan vara en bok som trycks i ett enda exemplar i de allt mer populära print on demand-tjänsterna, eller en bok som ska tryckas i en större upplaga i offset-tryck. Vi går genom hela den kedja som då används, från Photoshop via InDesign fram till en tryckfärdig PDF i Acrobat.

Vår kurs i hur man använder kurvverktyget i ditt bildbehandlingsprogram, vare sig det är Photoshop, Capture One eller Lightroom, brukar snabbt bli fullbokad. Om du behärskar att använda kurvor kan du styra upp de flesta bilder, så att de får exakt det utseende du vill att bilderna ska ha.

Den sista kursen vi genomför denna höst är en om hur man skannar negativ, dior och påsiktsbilder. Många låter skanningsprogrammens automatik styra hur bilden ska se ut, vilket ofta ger ett rätt dåligt resultat. Under denna kurs får du lära dig hur du kan skanna rått, det vill säga ställa in skannerns programvara så att du får med dig all information som finns i din bild. Sedan går vi vidare in i ditt bildbearbetningsprogram och justerar bilden där. På så sätt får du exakt det utseende du vill ha på bilden.