Projektor Utbildning

Svartvita bilder som håller

Svartvita bilder har fått en renässans under senare år. Vi märker det tydligt på alla de svartvita utställningar och böcker som vi har arbetat med under senare år.

Att göra svartvita utskrifter av hög kvalitet är en utmaning. Vi har testat flera olika system och fastnat för programmet ImagePrint. Fördelarna med detta program är flera. Viktigast är naturligtvis den höga utskriftskvaliteten. Framförallt är det fina återgivningen i de allra mörkaste och ljusaste partierna som skiljer sig från andra utskrifter.

Men bilderna som skrivs ut med ImagePrint får också en mycket god hållbarhet, betydligt bättre än vad konkurrerande system har.

Sex gånger bättre än c-print

Jämfört till exempel med en c-print medför det att en svartvit utskrift, gjorda med ImagePrint, får 6 gångers längre hållbarhet innan bilden har blekts synbart. Jämfört med en vanlig bläckstråleutskrift håller en utskrift gjord med ImagePrint minst dubbelt så lång tid.

Hur kan vi då veta att våra utskrifter håller så pass mycket bättre än med andra metoder? Vi har gjort tester på ett amerikankt testinstitut där det visar sig att bilder utskrivna med ImagePrint håller minst 120 år utan att uppvisa någon blekning. Längre än så har de inte hunnit i sin accelererade blekningstest, så antagligen håller de längre.

Och denna tid är om bilderna visas i normalt rumsljus (200–250 lux), inte när de förvaras liggande i någon mörk byrålåda.

Men kan ett utskriftsprogram göra någon skillnad? Är det inte skrivaren och bläcket som avgör hur lång tid som bilden håller. Nej, det visar sig i dessa tester att svartvita utskrifter gjorda via ImagePrint får bättre hållbarhet.

ultra50

Anledningen är att eftersom skrivaren då dels använder mycket mer av de svarta bläcken som har extremt god hållbarhet, dels utesluter det gula bläcket som är det pigment som har sämst hållbarhet så blir slutresultatet en bild med mycket god hållbarhet.

Metameri

En annan stark fördel för ImagePrint är den totala frånvaron av metameri. Metameri är den effekt som medför att en bild kan se lite grön ut under vissa ljus, lite magentafärgad ut under andra ljus. Ser du en svartvit c-print ser du genast denna effekt när du går från ett ljus till ett annat.

Genom de speciella svartvita profiler som ImagePrint använder får dina bilder inga sådana tendenser. Har du bestämt att de ska ha en varm ton så får de en varm ton under alla ljusförhållanden.

En annan fördel vi gillar är möjligheten att skapa en svag färgton på bilderna. På så sätt kan man få en utskrift med till exempel en varm ton i svärtan, samtidigt som högdagrarna är neutrala. Man kan kontrollera bildtonen i upp till fyra separata delar av tonskalan.

ImagePrint-tips

ImagePrint är det utskriftsprogram som vi använder för att få fram våra utskrifter. På vår sida ImagePrint-tips lägger vi då och då upp tips om hur man utnyttjar ImagePrint på bästa möjliga sätt. Nu senast publicerade vi anvisningar om hur man kan använda ImagePrints toningsfunktioner för svartvita bilder.

I ImagePrint 9 har dessa funktioner blivit betydligt mer kraftfulla än i de äldre versionerna av programmet. I den dialogruta som heter Narrow Gamut Tint Picker kan du välja hur högdagrar, mellantoner och skuggor ska tonas separat från varandra. I dialogrutan Wide Gamut Tint Picker skapar du betydligt starkare toningar än vad som varit möjligt tidigare.

narrow