Projektor Utbildning

Praktisk Teknik

I Fotografisk Tidskrift har jag nu skrivit en artikelserie, kallad »Praktisk Teknik«, i 25 år. Från början var det naturligtvis silverbaserad teknik som jag tog upp. Det kunde vara en artikel om framkallningsteknik för att klara av motiv med extrema kontraster. Efterhand som den digitala tekniken blev bättre, blev det mer och mer artiklar om digital teknik. Störst uppmärksamhet väckte nog en artikel där jag fotograferade ett och samma motiv med lågkänslig diafilm och med den då nya Canon EOS-1 Ds. Att en digital kamera kunde ha bättre detaljåtergivning och kontrastomfång än en diafilm var en kontroversiell slutsats.

Den senaste artikeln i serien tar upp den elektroniska slutarens för- och nackdelar. Dagens elektroniska slutare har framförallt en begränsning i att bilden inte läses ut samtidigt över hela bildytan. Detta kan ge lite konstiga effekter när man fotograferar snabbt rörliga föremål, panorerar med kameran eller fotograferar i ljus vars intensitet varierar.

elektronisk_stor

Bilden är tagen i lysrörsljus, som tänds och släcks 50 gånger/sek. De färgade banden i bilden har alltså uppstått på grund av denna variation i ljuset.