Projektor Utbildning

Ny artikel i serien »Praktisk Teknik«

Nu har ett nytt nummer av Fotografisk Tidskrift publicerats, vilket innebär att jag gjort en ny artikel i serien »Praktisk Teknik«. Denna gång handlar artikeln om en enkel teknik för att förstärka separationen i mellantonerna på bilden. Tekniken brukar kallas för Hiraloam, vilket står för High Radius and Low Amount. Enkelt beskrivet går tekniken ut på att använda en betydligt högre radie och en lägre mängd i dialogrutan Oskarp mask än vad som är vanligt.
Den förstärkning av mellantonernas separation som då uppstår ger ett utseende på utskrifterna som ligger närmare de som en analogt framställd print i mörkrummet får. På en analog print får man denna förstärkning per automatik på grund av filmens och fotopapprets kurvor, som just ger denna kontrastökning i mellantonerna.
Artikeln finns att läsa här och på samma webbsida kan du också ladda ner ett makro som gör alla de steg som ingår för att använda Hiraloam-tekniken.

medhiraloam
Klicka på bilden för att se den i större storlek.