Projektor Utbildning

Finjustera din skärmkalibrering

Ett nytt nummer av Fotografisk Tidskrift har kommit ut och det innebär en ny artikel i min serie Praktisk Teknik. Denna gång handlar det om hur du kan justera din skärms färgkalibrering. Jag hör av från flera som tycker att skärmen är lite magenta efter det att de har kalibrerat den enligt konstens alla regler.

Färgmodellen xyY

I denna artikel går jag genom hur man kan ändra på det mål som man satt upp i kalibreringsprogrammet. Genom att använda färgmodellen xyY kan man inte bara justera balansen mellan gult och blått, som är det enda man kan göra med en färgtemperatur, utan också i magenta och cyan.

Så har du haft sådana problem, hoppa över till SFF:s nya hemsida och läs hur du tar reda på hur du tar reda på vilka värden på xyY som du ska använda.

xyy I programmet Basiccolor är det i den inringade delen du fyller i dina x- och y-värden.