Projektor Utbildning

Digital Bild 4.0

Denna webbsida kompletterar boken »Digital Bild«, som nu nått fram till version 4. Boken används vid en rad olika utbildningar som kurslitteratur i digital bildbehandling. Även för dig som vill lära dig att behärska ett digitalt bildflöde på egen hand är detta en lämplig bok.

På dessa sidor lägger vi ut rättelser och tillägg till boken. Det finns också länkar till de bildfiler som finns upptagna i boken. Har du inte läst boken kan du ta hem ett provkapitel. Du hittar länken till detta kapitel på denna sida.

Besök också gärna vår sida med kursdokumentation. Här lägger vi ut den kursdokumentation som används vid andra utbildningar och kurser som vi genomför.

linje2