Projektor Utbildning

Filer att ta hem

Boken »Digital Bild 4.0« används idag på flera fotoutbildningar i Sverige som kurslitteratur. Här finner du ett kapitel som du kan ladda hem om du vill kontrollera om boken är något för dig.
Detta provkapitel innehåller den uppdatering jag gjort av boken för att täcka in nyheterna i Photoshop CC och Lightroom 5.

För dig som redan har boken är detta kapitel alltså en komplettering till innehållet i boken. Om du gillar vad du läser i det kapitlet, finns resten av boken att köpa via denna länk.Den finns också i bokhandeln eller via webbshoppar som Adlibris eller Bokus.

Bildfiler nämnda i boken

linje

Makron

Så fort du vill upprepa en och samma sak flera gånger är det lönt att skapa ett makro för detta. Makron gör det enkelt att utföra komplicerade operationer steg för steg, men de är också smidiga om du behöver göra samma sak många gånger. Här lägger vi ut några exempel på användbara makron, som du kan installera i Photoshop. De är oftast gjorda för att fungera i en svenskspråkig version av Photoshop.

Du installerar ett makro genom att öppna makropanelen och sedan klicka på den lilla nedåtriktade triangel som finns i det övre, högra hörnet av denna panel. Då öppnas en meny där du kan välja att läsa in ett funktionsmakro. Leta reda på det makro som du tagit hem från vår sida och välj detta. Då hittar du detta makro i din funktionsmakropanel.

I Photoshop CS6 och senare versioner har man förenklat installationen av makron, så har du denna version kan du bara dubbelklicka på makrot för att det ska installeras.

linje

Dessa makron skapar en markering av skuggor, mellantoner eller högdagrarna i din bild. Sedan får du själv avgöra vad du vill göra med dessa partier.

Makro för luminiscensmasker

linje

Makrot skapar en lagerkopia av din bild, som den sedan skärper. Till slut läggs en mask på detta lager. När makrot är färdigt har den aktiverat penseln så att du kan måla de delar i bilden som du vill lägga lite extra skärpa på.

Skärpning av detaljer

linje

Ibland är de enklaste makrona de mest användbara. Detta makro skapar bara ett lager fylld med grå färg och väljer sedan skuggverktyget. Genom att måla med skuggverktyget med låg exponering, runt 10-15, blir grålagret ljusare och ljusare. Eftersom detta lager ligger i blandningsläget Mjukt ljus blir bilden också ljusare och ljusare.
Vill du istället mörka ner ett parti, välj efterbelysningsverktyget.

Makro för skuggning och efterbelysning

linje

Använd makrot Sänka mättnad när du behöver minska mättnaden i bildens mest mättade partier, men behålla mättnaden i de mindre mättade delarna.
Använd makrot Höja mättnad när du vill höja mättnaden i de blekare färgerna utan att öka mättnaden i bildens mättade färger.

Makro för att kontrollera bildens färgmättnad

linje

Att retuschera hud är inte enkelt. Det är lätt att släta ut huden så mycket att all känsla av en levande yta ersätts av ett lager plast. En teknik som blivit mycket populär på senare tid är att skapa två lager, där ett lager innehåller de större ytorna och det andra bär fram de små detaljerna. Genom att välja i vilket lager man retuscherar kan man få fram en betydligt bättre och mer levande hudkänsla.

Makro för hudretusch

linje

Detta makro skalar bilder inför en webbpublicering, så att skärpan i bilden bevaras betydligt bättre än Photoshops vanliga metoder. För vissa bilder kan skärpan bevaras lite för bra, så att diagonala linjer känns lite hackiga. För andra bilder är detta ett perfekt sätt att skala ner den till webbstorlek.

Skala bilder till webben

linje

I denna makrokollektion ligger tre makron, ett för att kolla färgomfånget på dina bilder, ett för att kolla bildskärpan och ett för att kolla att din bild inte innehåller utfrätta svarta och vita partier.

Kolla bildkvaliteteten

linje

Ett makro för att konvertera en färgbild till svartvitt. Makrot skapar 4 lager med olika konverteringar. Ett lager motsvarar det resultat som man skulle fått om man fotograferat på svartvitt film med ett blå filter på objektivet, nästa lager motsvarar vad man skulle fått med ett grönt filter, sedan ett lager som motsvarar resultatet med ett rött filter. Det översta lagret ger resultatet som motsvarar ett gult filter.

Efter det att makrot skapat alla dessa lager kan du välja vilket av dessa lager som ger dig det bästa lagret. Släck alla svartvita konverteringar med undantag av det blå lagret. Släck sedan detta lager och aktivera det gröna lagret. Fortsätt sedan med att släcka det gröna och aktivera det röda och upprepa detta sedan med det gula filtret.

Välj sedan det lager som du tycker gav det bästa utseendet på din bild.

Makro för svartvitt konvertering

linje

Många klagar på att kontrasten på bilderna blir för låg. Oftast beror det på att de viktiga mellantonerna inte har separerats tillräckligt väl. I Lightroom och Camera Raw har vi fått Klarhet (Clarity) som ska fixa det problemet. Ibland vill jag gärna lägga till lite mera kontrast även i Photoshop. För detta använder jag detta makro. Oftast lägger jag sedan på en mask och målar med svart färg på masken i de färger där jag inte vill ha denna kontrastökning.

Makro för ökad mellantonskontrast

linje

Alltfler inser fördelarna med att skärpa bilden i flera steg, en grundskärpning i råkonverteraren, en kreativ skärpning när du vill plocka fram en enstaka detalj i bilden och en slutskärpning inför utskriften. Men ibland vill man lyfta skärpan lite mer än vad man fått fram vid grundskärpningen. Samtidigt vill man inte förstärka brus i bilden jämna partier. Att då göra en mask som skyddar sådana partier och bara skärper kanter är en teknik som ger bra resultat.

Jag har gjort tre makron i detta paket, ett för bilder som innehåller fina, små detaljer; en för bilder som har normal storlek på sina detaljer och en som är till för bilder med större, grövre detaljer. De stannar mitt under det att makrot löper och då kan du bestämma hur mycket du vill skärpa och med vilken radie du vill arbeta.Men du kan också variera graden av skärpning i efterhand, eftersom makrot skapar ett lager som är skärpt. Tycker du bilden blivit för skarp, dra ner opaciteten på detta lager.

Makro för skärpning av bilder

linje

Denna gång hittar du ytterligare ett makro för att skärpa bilder. Denna gång har jag använt filtret som kallas Egen i den svenska versionen av Photoshop, Custom i den engelska. Detta är ett filter som kan användas till en rad olika funktioner, beroende på hur filtret ställs in. Här har jag använt det för att skapa en kraftig skärpning av bilden. Genom att göra skärpningen genom en mask, som skyddar släta partier i bilden, blir skärpningen ändå inte så markant. Eftersom skärpningen görs på ett nytt lager kan du också modifiera skärpningen i efterhand.

Skärpningsmakro

linje