Projektor Utbildning

Utvärdering av fokuskalibrering

Klicka på denna länk för att se denna video ger jag en beskrivning om hur du kan testa att din kamera fokuserar korrekt.

Om du ser på filmen via en telefon eller läsplatta, använd denna film.

Fokustest från Stefan OhlssonVimeo.