Projektor Utbildning

Kolla din kalibrator

Du kan nu kontrollera att din kalibrator fungerar korrekt. Vi använder en testkarta från Basiccolor, med 12 extremt stabila färger. Dessa färger har vi de korrekta färgvärdena för. Därigenom kan vi mäta dessa färger och kontrollera hur väl de mätvärdena stämmer överens med våra referensvärden.

Vi har tidigare gjort tester på skärmkalibratorer, där vi sett att många kalibratorer brister mycket i precisionen. Nu kan vi också erbjuda samma möjlighet att kontrollera din spektrofotometer.

En test kostar 300 kr och du får ett protokoll som visar hur väl din mätare kan återge dessa färger, och vår rekommendation om din kalibrator fungerar som det är tänkt, eller om det är dags att byta ut din mätare. Kontakta gärna oss innan du skickar din kalibrator.

kalibratortest