Projektor Utbildning

Provtryckssystem

Att sätta upp ett provtryckssystem kräver att hela kedjan är optimalt anpassad. Valet av skrivare, papper och programvara är avgörande för att provtrycket verkligen ska svara mot det färdiga resultatet. Men det krävs också en stor erfarenhet av hur man profilerar ett provtryckssystem för att det ska ge det förväntade resultatet. Vi har satt upp flera sådana system under de senaste åren och vet var fallgroparna är. Vi kan hjälpa dig med att välja rätt utrustning som svarar mot dina behov, kalibrera och kontrollera systemet så att slutresultatet blir som det är tänkt.

Vi är auktoriserade av det tyska forskningsinstitutet Fogra för att sätta upp och kalibrera förprovtrycksystem. Vi kan hjälpa dig med att sätta upp en komplett kalibrerad lösning, allt från skärmar till skrivare. Med det testsystem som de utvecklat är det möjligt för dig att producera kontrollerade förprovtryck med en mycket hög precision. Det ger dig också en garanti att vi har lyckats få fram ett provtryckssystem som ger korrekt färgåtergivning.

Varför ska du då skaffa en egen provtrycksskrivare? För det första, du får en snabb kontroll att dina bilder kommer se bra ut i tryck. För det andra, du sparar snabbt in investeringen i programvara och skrivare genom att det blir betydligt billigare än att köpa provtryck.

efi_fogra_dealercert

Vi har arbetat mest med Epsons skrivare, eftersom vi anser att dessa skrivare ger den bästa stabiliteten och största färgomfånget. Vi har valt att arbeta med EFI:s provtrycks-RIP ColorProof. Denna RIP finns i två versioner. Den mer avancerade, ColorProof XF, ger dig alla de verktyg som krävs om du har komplexa tryckförhållanden, med flera olika tryckprofiler, dekorfärger med mera. ColorProof eXpress är en nedbantad version av detta program, som fungerar perfekt för dig som vill göra provtryck som ska matcha ett och samma tryck. Slutresultatet blir exakt lika bra med denna enklare version som med XF, men till ett betydligt lägre pris.

Vad kan ett provtryckssystem kosta? Om vi utgår från den enklaste utrustning som vi anser fungerar så baseras den på Epson 3800, ColorProof eXpress, EFI ColorVerifier och EyeOne spektrofotometer. Då får du en komplett utrustning där du kan göra ett perfekt provtryck och kontrollera varje enskilt ark att det ligger innanför toleranserna för under 50.000 kr. Detta pris inkluderar kalibrering och att du får ditt system kontrollerat och godkänt av Fogra.