Projektor Utbildning

Att göra en profil med ImagePrint

1.
ImagePrint har ett profilbibliotek på mer än 400 olika papper. Totalt finns mer än 27000 profiler, trots det kan det finnas kombinationer av skrivare och papper som det inte finns en profil för. För att göra en profil för ett papper måste du också i ImagePrint stänga av färghanteringen.

Börja med att öppna de kartor som du hämtat från oss i ditt bildbehandlingsprogram. Se noga till att du inte applicerar en profil på bilden när du öppnar den eller sparar den.

(klicka på bilden för att se den i full storlek, klicka sedan på den för att stänga den)

dont

linje2

2.
Spara sedan om dessa kartor. Tryck alltså inte »Spara« utan »Spara som…«. Se till att du inte får en inbäddad färgprofil och att du inte sparar den med någon komprimering. ImagePrint stöder inte filer som är komprimerade.

compression

linje2

3.
Dra sedan in testkartorna på ImagePrints utskriftsyta. Öppna därefter dialogrutan för färginställningar, »Color Management«, och välj först fliken »Output«. Se till att du inte tilldelar en färgprofil.

output

Välj sedan fliken »Input« och välj där att skriva ut utan profil.
input1


linje2


4.
Skriv sedan ut bilden. Eftersom du nu inte har en profil kommer den automatiska inställningen av bläck inte fungera. Välj den typ av bläck som fungerar bäst för ditt papper.

utskrift5

linje2

5.
Kontrollera din bild så att du inte ser några ränder.

bra

linje2

6.
När du fått fram två bra kartor, märk dem med ditt namn och din e-postadress. Skriv detta helst på ett löst papper som du sedan fäster på en bild. Skriver du på baksidan kan det ge märken som gör det svårt att mäta kartan korrekt.

vit
Till slut, paketera bilderna noga. Vi får alldeles för många kartor som har förstörts i postgången och därför inte kan mätas.