Projektor Utbildning

Hasselblad visar fotoböcker

Den senaste utställningen som visas på Hasselblad Center är en sammanställning av svensk fotoboksutgivning från 1860-talet fram till idag. Ansvarig för urvalet är Niclas Östlind, som sammanställt 200 böcker som representerar höjdpunkter av svenska fotoböcker.

I presentationen av utställningen skriver Östlind: »En av de starkaste tendenserna inom fotografin idag är det stora intresset för fotoböcker. Skälen till att många fotografer väljer att visa sina arbeten i bokform är flera. Den tekniska utvecklingen är en viktig aspekt, och med digitaliseringen har det blivit både enklare och billigare att producera böcker med hög bildkvalitet. Boken ger också fotografen stora möjligheter att själv bestämma hur bilderna presenteras och sammanställs. Genom att kombinera enskilda bilder eller serier av fotografier uppstår nya sammanhang.«

När vi går igenom alla de böcker som kommer att visas på denna utställning är Projektor inblandad i drygt 15 böcker av alla dessa. Vi har skannat in bilder och/eller tryckanpassat bilderna inför tryckningen.

hasselblad

Lämna en kommentar