Projektor Utbildning

Imageprint finns nu för alla skrivare

Det är alldeles för ofta jag hör att användare går vilse bland alla de inställningar som ska göras för att men ska få ut en snygg utskrift. Därför är det skönt att se att ImagePrint nu finns i en version för alla skrivare.

I en något förenklad version finns nu ImagePrint R.E.D. som använder den vanliga skrivardrivrutinen. Programmet använder antingen de profiler som pappers- eller skrivartillverkare tillhandahåller eller profiler som du själv gjort. ImagePrint R.E.D. gör det enkelt att skriva ut bilder utan alltför mycket trassel med inställningar. Samtidigt får du utskrifter av den kvalitet som ImagePrint är känd för.

ImagePrint, som vi hittills har använt, har döpts om till ImagePrint B.L.A.C.K. Denna version kan användas till Canons och Epsons mest avancerade skrivare. Har du kunnat skriva ut via ImagePrint 10 kan du skriva ut med ImagePrint B.L.A.C.K.

Fortfarande använder den ImagePrints egna profiler, som kan laddas ner automatiskt från Colorbyte. Det finns idag mer än 25000 profiler för olika papper och olika ljusförållanden. Nyheterna i denna version är att den kan användas direkt inifrån Photoshop eller andra program, den kan kan skriva ut PDF-filer och programmet har fått ett nytt, morderna gränssnitt.

Lämna en kommentar