Projektor Utbildning

Tips

Får färg på dina svartvita utskrifter

En av de främsta anledningarna till att vi började arbeta med ImagePrint var de fantastiska svartvita utskrifterna vi kunde göra. Jämfört med andra utskriftslösningar var ImagePrint då långt före.

Men även om andra utskriftsmetoder har blivit bättre har ImagePrint fortfarande idag den bästa kvaliteten vi har sett. När dessutom utskrifterna får en mycket bättre hållbarhet än med andra metoder så tycker vi fortfarande att ImagePrint är den bästa lösningen för svartvitt.

narrow

Men svartvitt betyder ju inte att bilderna behöver bli helt neutrala. ImagePrints »tint«-funktion gör det möjligt för dig att återskapa sådana effekter som selen- eller svaveltoning. Men du kan ju också hitta på helt egna färgtoner.

Vill du ha maximal kontroll över dessa funktioner väljer du Narrow Gamut Tint Picker. Vill du ha starkare färger väljer du Wide Gamut Tint Picker. Här kan du skapa riktigt intensiva färgtoner, till exempel om du vill få fram en sådan ton som man fick vid en kraftig sepiatoning.

wide

linje

Att göra provtryck med ImagePrint

ImagePrints stora styrka ligger i att skriva ut bilder med mjuka och nyanserade valörer. Helt enkelt att göra snygga utskrifter. Men det går naturligtvis också att göra förprovtryck med ImagePrint som simulerar hur bilden kommer att se ut i tryck. Hur du gör det beror på om din bild är konverterad till din tryckprofil eller ligger kvar i RGB.

Är bilden konverterad till den CMYK-profil du ska använda vid tryckningen är det bara att ändra CMYK-återgivningsmodellen till »Absolute Colorimetric«. Då skrivs bilden ut som ett förprovtryck med en simulering av den papperston som kommer att användas vid tryckningen.

cmyk

Är bilden kvar i RGB är det lite mer avancerat. Då måste du lägga in den CMYK-profil som ska användas vid tryckningen i ImagePrints profilmapp »Color«. När du sedan startar ImagePrint nästa gång kommer denna profil vara möjlig att lägga in i »Press match profile:«. Välj den återgivningsmodell du vill använda från RGB till CMYK vid »Press Match Intent:«.

proofing

Sedan är det bara att ställa in CMYK på samma sätt som i exemplet är till vänster, så får du en bra trycksimulering av en RGB-bild.

linje

Kontaktkartefunktionen

Kontaktkartefunktionen i Photoshop är ju rätt långsam och skapar en ny, stor fil, även om man bara vill skapa en kontaktkarta. I Photoshop CS4 är den borttagen och istället återfinns funktionen i Bridge. Men ImagePrints kontaktkartefunktion är ofta snabbare och enklare att använda än både Photoshops och Bridges motsvarande funktion.

imageprint006

Vid popup-menyn »Layout« väljer du »Fit to size« vilket skapar ett antal rutor på din förvalda pappersstorlek. När du sedan drar in ett antal bilder kommer dessa lägga sig i dessa rutor och skalas till respektive rutas storlek. Vill du skapa andra storlekar än de förhandsvalda kan du göra detta genom att välja »Lay-out« på menyn »View«.

imageprint007a

Då öppnas fönstret Layout och du kan definiera storleken på respektive ruta, avståndet i sidled (L-R) och höjdled (T-B) som det ska vara mellan varje bild och hur långt från den övre vänstra hörnet av pappret som den första rutan ska placeras.

imageprint009

Vill du spara din lay-out kan du göra detta under File > Save Layout Scheme. Namnge den och den dyker upp som ett alternativ i den popup-meny som finns till höger om »Layout«.

Vill du att filnamnet ska synas vid varje bild aktiverar du bara funktionen »Annotation« och ställer in i programmets inställningar (ImagePrint > Preferences) vad som ska vara med, filnamn och/eller utskriftsdatum.
imageprint011

linje

Svartpunktskompensation

För att få bilder med en nyanserad återgivning av de mörkaste partierna är det viktigt att du ställer in svartpunktskompensationen korrekt. Denna inställning hittar du i »Color Management« under fliken »Output«. Ju lägre värde du ställer in på denna skala, desto mörkare kommer de svarta partierna att återges.

imageprint014

Under fliken »Input« hittar du återgivningsmodellerna. En bra utgångspunkt för dina tester kan vara att använda relativ kolorimetrisk återgivning och en hög svartpunktskompensation (värden upp mot 100) eller perceptuell återgivning och en låg svartpunktskompensation.

imageprint015

linje

Ladda hem och hantera dina profiler

När du installerat ImagePrint får du med en mängd profiler. Hittar du inte det papper du vill använda bland dessa finns det stor chans att en profil finns i ImagePrints stora bibliotek för profiler. Enklast laddar du ner dessa via programmet ProfileManager, som du kan ladda hem från vår nedladdningssida.

Nu finns version 2 av ProfileManager, som gör det ännu enklare att se vilken profil som fungerar tillsammans med din skrivare och ditt papper. Du kan också använda ProfileManager för att installera profilen så att du kan göra en förhandsgranskning i Photoshop. Välj File > Install Selected Local Profiles for Photoshop Soft Proofing så läggs en kopia av din profil i en mapp där Photoshop kan läsa in din profil.

Välj sedan Visa > Korrekturinställningar > Egen och välj din ImagePrint-profil för att se hur bilden kommer se ut vid utskriften.

profilemanager

linje

Installation av ImagePrint

När du installerar ImagePrint under Mac OSX 10.5 måste du skriva in ditt lösenord i det terminalfönster som öppnas under installationen. Annars kommer du fått ett felmeddelande när du försöker starta programmet.

Följande fönster öppnas. (Klicka på bilden om du vill se en tydligare version.)

terminal1

Skriv in ditt lösenord och tryck på Retur-tangenten. Tyvärr kommer du inte se att du skriver något i detta fönster. När du sedan tryckt på Retur-tangenten kommer följande meddelande upp.

terminal2

Stäng då bara fönstret och fortsätt med installationen.