Projektor Utbildning

Makro för skalning av webb

Som de som gått på våra kurser i Photoshop vet, älskar vi på Projektor funktionsmakron. Makron gör det enkelt och snabbt att göra de där tråkiga jobben, som ska upprepas exakt likadant på en rad bilder. Så istället för att du ska hålla reda på alla steg i en komplicerad bearbetning kan du koncentrera dig på göra det som människor gör bättre än datorer, nämligen bestämma sig för hur bilder ska se ut.

Vi har nu lagt upp ett nytt makro på vår kursdokumentationssida, som skalar bilder som ska läggas på webben på ett smartare sätt än bikubisk interpolering. Bilderna ser skarpare ut och bevarar mera av sina detaljer. Detta makro installerar du efter nedladdningen genom att gå till funktionsmakropanelen och klicka på den lilla triangel som finns i övre, högra hörnet. Då öppnas en meny där du kan välja kommandot »Läs in funktionsmakro«.

I din funktionsmakropanel skapas då ett mapp som kallas för »Web«. I den mappen hittar du ett makro som skalar bilden till exakt 544 pixlar. Det är en bredd vi ofta använder på en av de siter vi laddar upp bilder till. Men om du vill ändra på bildens storlek är det enkelt att göra. Dubbelklicka på det första steg som heter Bildstorlek eller Image size. Ändra där inställningen på antalet pixlar till 4 gånger det antal pixlar du vill ha i din bild. Vill du alltså ha en bild som ska ha en storlek på 600 pixlar, ändra storleken här till 2400 pixlar.

Ändra sedan också den andra steget som heter Bildstorlek/Image Size. Nu ska du skriva in den upplösning som du vill att bilden ska få när den sparas. Ditt makro är anpassat för att fungera för din webbsida.

action

Vill du ändra innehållet i ett makro, dubbelklicka på det steg du vill ändra.

imagesize1

Skriv in 4 gånger den bredd du vill få på den färdiga bilden här.

Lämna en kommentar