Projektor Utbildning

Praktisk Teknik

På Sv Fotografers Förbunds hemsida har nu den senaste artikeln i serien »Praktisk Teknik« publicerats. Denna gång innehåller artikeln en genomgång av de vanligaste felen som finns på digitala bildfiler när de levereras till tryckerier. Fel som gör att bilderna får en felaktig färgåtergivning eller blir alldeles för tunga i hanteringen på tryckeriet.

Ofta leder dessa fel fram till att tryckeriet får manuellt gå in och korrigera bilder för att de ska fungera korrekt i deras arbetsflöde. Det kan också medföra att bilderna tappar i skärpa när de automatiskt samplas ner till en lägre upplösning.

citron

Vänta med uppgraderingen

Apple har nu släppt en uppgradering av sitt operativsystem OSX till version 10.11, också kallat El Capitan. Om du använder ImagePrint 9 bör du vänta ett slag med att uppgradera, eftersom ImagePrint inte fungerar under OSX 10.11.

Vi har fått besked från Colorbyte, företaget som utvecklar ImagePrint, att de arbetar på en lösning. Om det består av en patch till det nuvarande programmet eller om det kommer att finnas med i den nya versionen av ImagePrint som vi väntat på rätt länge nu, det vet vi inte idag.

Vi vet dock att Epsons nya skrivare, SureColor P600 och P800, kommer att få stöd i den nya versionen av programmet. Colorbyte arbetar nu för fullt att ta fram profiler till de vanligaste pappren.

Även om du använder andra RIP:ar har många tillverkare haft problem med denna uppgradering. RIP:en som vi använder för provtryck, Fiery XF ColorProof fungerar inte heller under OSX 10.11. EFI, tillverkaren av denna RIP, har sagt att de snart kommer med en uppdatering som ska fungera under detta operativsystem.

Svartvita bilder som håller

Svartvita bilder har fått en renässans under senare år. Vi märker det tydligt på alla de svartvita utställningar och böcker som vi har arbetat med under senare år.

Att göra svartvita utskrifter av hög kvalitet är en utmaning. Vi har testat flera olika system och fastnat för programmet ImagePrint. Fördelarna med detta program är flera. Viktigast är naturligtvis den höga utskriftskvaliteten. Framförallt är det fina återgivningen i de allra mörkaste och ljusaste partierna som skiljer sig från andra utskrifter.

Men bilderna som skrivs ut med ImagePrint får också en mycket god hållbarhet, betydligt bättre än vad konkurrerande system har.

Sex gånger bättre än c-print

Jämfört till exempel med en c-print medför det att en svartvit utskrift, gjorda med ImagePrint, får 6 gångers längre hållbarhet innan bilden har blekts synbart. Jämfört med en vanlig bläckstråleutskrift håller en utskrift gjord med ImagePrint minst dubbelt så lång tid.

Hur kan vi då veta att våra utskrifter håller så pass mycket bättre än med andra metoder? Vi har gjort tester på ett amerikankt testinstitut där det visar sig att bilder utskrivna med ImagePrint håller minst 120 år utan att uppvisa någon blekning. Längre än så har de inte hunnit i sin accelererade blekningstest, så antagligen håller de längre.

Och denna tid är om bilderna visas i normalt rumsljus (200–250 lux), inte när de förvaras liggande i någon mörk byrålåda.

Men kan ett utskriftsprogram göra någon skillnad? Är det inte skrivaren och bläcket som avgör hur lång tid som bilden håller. Nej, det visar sig i dessa tester att svartvita utskrifter gjorda via ImagePrint får bättre hållbarhet.

ultra50

Anledningen är att eftersom skrivaren då dels använder mycket mer av de svarta bläcken som har extremt god hållbarhet, dels utesluter det gula bläcket som är det pigment som har sämst hållbarhet så blir slutresultatet en bild med mycket god hållbarhet.

Metameri

En annan stark fördel för ImagePrint är den totala frånvaron av metameri. Metameri är den effekt som medför att en bild kan se lite grön ut under vissa ljus, lite magentafärgad ut under andra ljus. Ser du en svartvit c-print ser du genast denna effekt när du går från ett ljus till ett annat.

Genom de speciella svartvita profiler som ImagePrint använder får dina bilder inga sådana tendenser. Har du bestämt att de ska ha en varm ton så får de en varm ton under alla ljusförhållanden.

En annan fördel vi gillar är möjligheten att skapa en svag färgton på bilderna. På så sätt kan man få en utskrift med till exempel en varm ton i svärtan, samtidigt som högdagrarna är neutrala. Man kan kontrollera bildtonen i upp till fyra separata delar av tonskalan.

ImagePrint-tips

ImagePrint är det utskriftsprogram som vi använder för att få fram våra utskrifter. På vår sida ImagePrint-tips lägger vi då och då upp tips om hur man utnyttjar ImagePrint på bästa möjliga sätt. Nu senast publicerade vi anvisningar om hur man kan använda ImagePrints toningsfunktioner för svartvita bilder.

I ImagePrint 9 har dessa funktioner blivit betydligt mer kraftfulla än i de äldre versionerna av programmet. I den dialogruta som heter Narrow Gamut Tint Picker kan du välja hur högdagrar, mellantoner och skuggor ska tonas separat från varandra. I dialogrutan Wide Gamut Tint Picker skapar du betydligt starkare toningar än vad som varit möjligt tidigare.

narrow

Projektors höstkurser

Nu har höstens kurser på Projektor lagts upp på vår utbildningssida. I år genomför vi återigen en skärmkalibreringskurs, där vi också kommer ge deltagarna möjlighet att kontrollera sin egen skärmkalibrator gentemot vår referenskalibrator. För övrigt går vi genom hur du hittar de optimala inställningarna för din skärm, hur du gör en bra skärmprofil och hur du kontrollerar att din skärmprofil verkligen ger en korrekt beskrivning av din skärms färgåtergivning. Kursen är nu fullsatt.

Vi har sedan en heldagskurs där vi går genom hur du anpassar bilder inför en bokpublicering. Det kan vara en bok som trycks i ett enda exemplar i de allt mer populära print on demand-tjänsterna, eller en bok som ska tryckas i en större upplaga i offset-tryck. Vi går genom hela den kedja som då används, från Photoshop via InDesign fram till en tryckfärdig PDF i Acrobat.

Vår kurs i hur man använder kurvverktyget i ditt bildbehandlingsprogram, vare sig det är Photoshop, Capture One eller Lightroom, brukar snabbt bli fullbokad. Om du behärskar att använda kurvor kan du styra upp de flesta bilder, så att de får exakt det utseende du vill att bilderna ska ha.

Den sista kursen vi genomför denna höst är en om hur man skannar negativ, dior och påsiktsbilder. Många låter skanningsprogrammens automatik styra hur bilden ska se ut, vilket ofta ger ett rätt dåligt resultat. Under denna kurs får du lära dig hur du kan skanna rått, det vill säga ställa in skannerns programvara så att du får med dig all information som finns i din bild. Sedan går vi vidare in i ditt bildbearbetningsprogram och justerar bilden där. På så sätt får du exakt det utseende du vill ha på bilden.

JH Engström får Oskar Barnack Award 2015

JH Engström har tilldelats årets Oskar Barnack Award. Priset är instiftat av Leica till minne av Oskar Barnack, personen som tog fram den första Leica-kameran. Priset är ett av de mer prestigefyllda stipendierna i Europa och består av €25 000 och en Leica M.

JH Engström får priset för sin bildserie »Tout Va Bien«, en svit av fritt associativa bilder som innehåller både landskap och porträtt och självbiografiska bilder som födelsen av hans tvillingar.

Hela sviten består av 90 bilder och kommer att publiceras i bokform av Aperture. Projektor har skannat JH:s negativ och Polaroidbilder och bildbehandlat dem. Boken finns också i en begränsad samlarupplaga, där Projektor framställt den signerade print som följer med boken.

Läs mer…

jh

Nya tester


På Sv Fotografers Förbunds webbsida lägger Stefan Ohlsson upp tester med jämna mellanrum. Bland de nya testerna märks till exempel en av Epsons nya skrivare SureColor P600, Profotos nya blixt B2, Elinchroms nya blixt Elinchrom ELC Pro HD.

Dessutom finns det tester på flera nya LED-belysningar, ljus som gör det möjligt att reglerar intensitet och färgtemperatur till exakt de nivåer som användaren vill ha.

Den senaste testen jämför Eizo ColorEdge CG 277 med NEC SpectraView 242 Reference. Finns det en skillnad i kvalitet mellan dessa två skärmar?


sff


Sista helgen för Sven Westerlunds utställning

Sven Westerlunds utställning »Drina Valley Prospects« visas nu för sista helgen på Centrum för Fotografi, Tjärhovsgatan 44, Stockholm. I denna utställning har han försökt att förstå vad som hände under kriget i Bosnien och Hercegovina på 1990-talet. Men utställningen tar också upp problematiken hur man som konstnär kan skildra utstuderat våld och folkmord.

I en podcast av Göran Segeholm, Bildradion, för han och Gunilla Muhr, föreståndare för CFF, och Susanne Fressé, konstvetare, en längre diskussion om vad är dokumentärfotografi och om denna utställning. Podcasten heter »Vad är dokumentärt och Svens storhet«.

sven1

Nya kurser

i1profiler001

i1Profiler är den programvara vi använder för att bygga skrivarprofiler.

Idag har 6 personer gått genom kursen »Tryckanpassning«. Under denna heldagskurs har vi gått genom hela det flöde som krävs för att bilder i tryck ska få ett optimalt utseende.

Denna kurs blev snabbt fulltecknad, så vi har bestämt att upprepa den. Den 5 maj genomför vi samma kurs en gång till. Ska du göra en bok eller leverera bilder som ska tryckas är detta en kurs för dig.

Vi har också lagt in en ny kurs om skrivarkalibrering. Kursen riktar sig till dig som har en bra skrivare, kanske också en spektrofotometer, men vill lära dig hur man ska använda utrustningen för att få optimal kvalitet. Under eftermiddagen den 28 maj går vi genom alla moment som vi gör för att få fram en bra skrivarprofil.

Du kan läsa mer om våra kurser på vår utbildningssida.

Sven Westerlund ställer ut på Centrum för fotografi

vernissage

Gunilla Muhr, verksamhetsledare på Centrum för fotografi, presenterar Sven Westerlunds utställning på Centrum för fotografi.

Sven Westerlund visar just nu sin utställning »Drina Valley Prospects« på Centrum för fotografi. Under ett par år har Sven fotograferat platser i det forna Jugoslavien som berördes av det folkmord som skedde under inbördeskriget. Vid sidan av en skildring av en av de viktigaste händelserna i Europas närhistoria har Sven också försökt problematisera vad som är möjligt att skildra av en sådan händelse i en konstnärlig gestaltning.

Under utställningen kommer CFF genomföra två kvällar där utställningens frågeställningar belyses. Den första kvällen är 11 mars kl 17.30. Då medverkar Johanna Mannergren Selimovic, fil dr och forskare vid Utrikespolitiska Institutet och Vildana Aganovic, journalist och diskuterar över temat »Att berätta för att leva – om gestaltandets roll i försoningsprocesser«.

Den andra kvällen är den 18 mars kl 17.30 och går under namnet »Historieskrivning, konst eller vetenskap?« och då medverkar Niclas Östlind, fil dr i fotografi, Akademin Valand, Ola Larsmo, författare, ordförande Svenska PEN-klubben och Sven Westerlund, fotograf och konstnär. Adressen är Centrum för fotografi, Tjärhovsgatan 44 på Södermalm, Stockholm.