Projektor Utbildning

Finjustera din skärmkalibrering

Ett nytt nummer av Fotografisk Tidskrift har kommit ut och det innebär en ny artikel i min serie Praktisk Teknik. Denna gång handlar det om hur du kan justera din skärms färgkalibrering. Jag hör av från flera som tycker att skärmen är lite magenta efter det att de har kalibrerat den enligt konstens alla regler.

Färgmodellen xyY

I denna artikel går jag genom hur man kan ändra på det mål som man satt upp i kalibreringsprogrammet. Genom att använda färgmodellen xyY kan man inte bara justera balansen mellan gult och blått, som är det enda man kan göra med en färgtemperatur, utan också i magenta och cyan.

Så har du haft sådana problem, hoppa över till SFF:s nya hemsida och läs hur du tar reda på hur du tar reda på vilka värden på xyY som du ska använda.

xyy I programmet Basiccolor är det i den inringade delen du fyller i dina x- och y-värden.

Hasselblad visar fotoböcker

Den senaste utställningen som visas på Hasselblad Center är en sammanställning av svensk fotoboksutgivning från 1860-talet fram till idag. Ansvarig för urvalet är Niclas Östlind, som sammanställt 200 böcker som representerar höjdpunkter av svenska fotoböcker.

I presentationen av utställningen skriver Östlind: »En av de starkaste tendenserna inom fotografin idag är det stora intresset för fotoböcker. Skälen till att många fotografer väljer att visa sina arbeten i bokform är flera. Den tekniska utvecklingen är en viktig aspekt, och med digitaliseringen har det blivit både enklare och billigare att producera böcker med hög bildkvalitet. Boken ger också fotografen stora möjligheter att själv bestämma hur bilderna presenteras och sammanställs. Genom att kombinera enskilda bilder eller serier av fotografier uppstår nya sammanhang.«

När vi går igenom alla de böcker som kommer att visas på denna utställning är Projektor inblandad i drygt 15 böcker av alla dessa. Vi har skannat in bilder och/eller tryckanpassat bilderna inför tryckningen.

hasselblad

Sista Praktisk Teknik-artikeln under 2017

Så var det dags för nummer 4 av Fotografisk Tidskrift. Det innebär ju också en ny artikel i min serie »Praktisk Teknik«. Denna gång har jag tagit upp hur man kan modifiera färgåtergivningen på en kamera genom att justera den färgprofil som används.

Jag har denna gång använt CaptureOne, eftersom det programmet har en inbyggd funktion för att modifiera de ICC-profiler som respektive kamera använder. Funktionen är kraftfull men också enkel att använda. Du hittar nätversionen av artikeln via denna länk.

Stefan

capture-one-icc-profil11800

Ny artikel i serien »Praktisk Teknik«

Nu har ett nytt nummer av Fotografisk Tidskrift publicerats, vilket innebär att jag gjort en ny artikel i serien »Praktisk Teknik«. Denna gång handlar artikeln om en enkel teknik för att förstärka separationen i mellantonerna på bilden. Tekniken brukar kallas för Hiraloam, vilket står för High Radius and Low Amount. Enkelt beskrivet går tekniken ut på att använda en betydligt högre radie och en lägre mängd i dialogrutan Oskarp mask än vad som är vanligt.
Den förstärkning av mellantonernas separation som då uppstår ger ett utseende på utskrifterna som ligger närmare de som en analogt framställd print i mörkrummet får. På en analog print får man denna förstärkning per automatik på grund av filmens och fotopapprets kurvor, som just ger denna kontrastökning i mellantonerna.
Artikeln finns att läsa här och på samma webbsida kan du också ladda ner ett makro som gör alla de steg som ingår för att använda Hiraloam-tekniken.

medhiraloam
Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Ultrahuset

Under några år under 80-talet fotograferade jag i en liten träkåk i Handen. I Ultrahuset, som den lilla gula kåken hette, spelade de flesta punkband som fanns under denna tid. Band som Ebba Grön, KSMB, men också mängder med band som få kommer ihåg idag.

Nu, drygt trettio år senare, har jag gjort en bok och en utställning av de bilder som jag tog där. Utställningen kommer att visas på Galleri Axel från den 24 augusti fram till den 2 september. Samtidigt släpps boken »Ultrahuset«, som är utgiven av förlaget BoeckerBooks. Boken finns att köpa på bokhandeln Konst-ig. Under utställningen finns den också till försäljning på galleriet.
/Stefan

ultra-pr1
©Lasse Burell

Duplex

För att trycka svartvita bilder av hög kvalitet har vi inte sett en bättre metod än duplex. Du får en perfekt kontroll över tonskalan. Färgskalan blir också stabil, till skillnad från om du trycker med de vanliga tryckfärgerna. Då kan bilderna få svaga stick, som också kan variera från bild till bild. Nackdelen med duplex är dels att det blir dyrt om du vill blanda svartvita bilder med färgbilder, dels att det är mycket svårare att se hur slutresultatet kommer att bli på skärmen. Till och med om du gör en utskrift är det svårt att se hur bilderna kommer se ut i trycket.

Det enda sättet som ger dig full kontroll på hur trycket kommer att se ut är att göra ett pressprovtryck, det vill säga att trycka bilden med de färger och det papper som sedan ska användas vid den slutliga tryckningen. Då måste bilderna först konverteras till gråskaleläge med den punktförstoring som passar för ditt tryck, sedan konverteras till 8 bitar. Först då kan bilden tilldelas en duplexkurva.

provtryck_001

I Photoshop finns ett antal förhandsgjorda duplexkurvor, men vill du ha full kontroll över hur återgivningen blir är det bättre att bygga din egen duplexkurva. Att hitta fram till de rätta kurvorna innebär mycket tester, men när du hittar rätt balans mellan din svarta färg och din Pantone-färg blir det riktigt bra.

Ny artikel i Fotografisk Tidskrift


I nr 2/2017 av F har Jenny Morelli skrivit en artikel om mina 25 år som skribent för tidningen. Först med artiklar om analog fotografi, men rätt snart blev det mer och mer om den »nya« digitala tekniken. Artikeln tar också upp mitt arbete som lärare på de olika fotoskolor som jag arbetat på, Konstfack, Nordens Fotoskola och Högskolan för Fotografi och Film. Thron Ullberg och Håkan Elofson tog bilderna till artikeln.

I Praktisk Teknik tar jag upp hur man kan göra en mask för alla skarpa konturer i bilden och på så sätt skärpa dessa lite extra. Masken kommer att skydda alla släta, jämna ytor, vilket gör att brus inte förstärks. Du hittar artikeln här, och där kan också ladda ner ett makro som gör alla dessa steg.

kant

Klicka på bilden för att se hur den ser ut efter en skärpning med en kantmask.Praktisk Teknik

I Fotografisk Tidskrift har jag nu skrivit en artikelserie, kallad »Praktisk Teknik«, i 25 år. Från början var det naturligtvis silverbaserad teknik som jag tog upp. Det kunde vara en artikel om framkallningsteknik för att klara av motiv med extrema kontraster. Efterhand som den digitala tekniken blev bättre, blev det mer och mer artiklar om digital teknik. Störst uppmärksamhet väckte nog en artikel där jag fotograferade ett och samma motiv med lågkänslig diafilm och med den då nya Canon EOS-1 Ds. Att en digital kamera kunde ha bättre detaljåtergivning och kontrastomfång än en diafilm var en kontroversiell slutsats.

Den senaste artikeln i serien tar upp den elektroniska slutarens för- och nackdelar. Dagens elektroniska slutare har framförallt en begränsning i att bilden inte läses ut samtidigt över hela bildytan. Detta kan ge lite konstiga effekter när man fotograferar snabbt rörliga föremål, panorerar med kameran eller fotograferar i ljus vars intensitet varierar.

elektronisk_stor

Bilden är tagen i lysrörsljus, som tänds och släcks 50 gånger/sek. De färgade banden i bilden har alltså uppstått på grund av denna variation i ljuset.

Imageprint 10 och Epson SureColor P7000/9000

Den senaste versionen av Imageprint stöder nu ett antal av Epson nya skrivare, som Epson SureColor P7000/9000. Detta både i standardversionen och den speciella violetta versionen. Men det har funnits ett antal buggar som skapat problem. Det främsta problemet har varit att om du vill skriva ut på ett matt papper vill skrivaren använda fotosvart, på blankt papper krävs det mattsvart bläck.

Det har varit svårt att hitta fram till lösningen på dessa problem, men vi tror nu att vi har hittat fram till ett arbetsflöde som fungerar. Det första stegen är att se till att du använder den senaste versionen av Imageprint 10, kallad 10.0.23. Den kan laddas hem via denna länk.

Ett av problemen har visat sig bero på att Epson använder olika drivrutiner i USA och i Europa. Med vissa profiler medför skillnaderna mellan de två drivrutinerna att dessa problem uppstår. Lösningen är att använda den amerikanska drivrutinen istället för de europeiska. Den kan laddas ner via denna länk.

En annan lösning är att först skriva ut en bild via Epsons drivrutin, det vill säga direkt från Photoshop. Efter det att du har skrivit ut en enda bild verkar det som att drivrutinen har ställts in så att den fungerar korrekt, även tillsammans med Imageprint.

Förfina mask i Photoshop CC 2017

En mindre proteststorm bröt ut på webben när Photoshops senaste version, CC 2017, inte hade Förfina mask kvar som ett verktyg. Istället hade Adobe ersatt detta med Markera och maskera, ett verktyg som många har stora problem med. Med tanke på att Adobe mycket sällan tar bort verktyg som vissa fortfarande använder, trots att det finns andra och bättre alternativ i dagens version, tyckte många detta var ett konstigt beslut.

Men det visar sig att du kan välja vilket verktyg du vill använda i CC 2017, Förfina mask eller Markera och maskera. Börja med att göra en markering. Om du sedan vill använda Förfina mask istället för det vanliga friläggningsverktyget i CC 2017, gå till Markera-menyn och välj Markera och maskera, men håll samtidigt ner skift-tangenten. Då öppnas den gamla dialogrutan Förfina mask och du kan arbeta exakt som du är van vid.

refineedge1