Projektor Utbildning

Webbshop

Om det inte fungerar att betala via PayPal eller om du föredrar att betala via faktura, skicka ett mail till oss med din beställning och din adress. Vi tar då kontakt med dig och ordnar beställningen manuellt.

LoadingUppdaterar...
Kurser
060. Skrivarkalibrering

060. Skrivarkalibrering

Vår enklaste skrivarprofilering görs genom att du skriver ut den testkarta du fått av oss. Du skickar utskriften till oss och vi bygger en skrivarprofil från de mätvärden vi fått fram från din testkarta. Sedan kontrollerar vi att profilen kommer att ge ett bra resultat. 

Använd denna profilering om vill göra en profil för papper som är enkla att profilera och framförallt vill skriva ut färgbilder.

Pris: 500.00 SEK

061. Skrivarkalibrering med linjärisering

061. Skrivarkalibrering med linjärisering

I den mer avancerade profilering som vi gör här börjar vi med att vi testar fram en bra mediainställning. Sedan gör du en utskrift på samma sätt som vid den enkla kalibreringen. Efter det att den första profilen byggts skickar vi en ny karta till dig som du skriver ut och vi mäter upp för att ytterligare styra upp din skrivarprofil.

Använd denna kalibrering om du har svåra material att profilera, som till exempel canvas. Också om du vill skriva ut svartvita bilder ger denna profil ett bättre resultat än den enkla skrivarkalibreringen. 

Pris: 1,000.00 SEK

062. Skrivarkalibrering med linjärisering och editering

062. Skrivarkalibrering med linjärisering och editering

I denna profilering gör vi en profil på samma sätt som i den avancerade profileringen. Därutöver får du en särskild testkarta som du skriver ut med din profil. Denna testkarta mäter vi upp och kontrollerar mot de referensvärden som vi har. Om profilen då har några brister i färgåtergivning tar vi in profilen in i vårt editeringsprogram och korrigerar dessa brister. Vi upprepar detta till dess att du fått en perfekt profil. 

Använd denna kalibrering framförallt om du vill ha en profil för provtrycksproduktion med mycket snäva toleranser.

Pris: 4,000.00 SEK

4. Skärmkalibrering

4. Skärmkalibrering

Kursen för dig som vill veta att du kalibrerar din skärm korrekt. Lär dig vilka inställningar som ger dig det optimala resultaten. Lär dig att kontrollera din kalibrator och din skärm.

Kursledare: Stefan Ohlsson

Kurstillfälle: 24 mars 2015 kl 18.30 – 21.00

Pris: 1,250.00 SEK

5. Tryckanpassning

5. Tryckanpassning

Att anpassa bilder inför en tryckning ställer krav på både din utrustning och på ditt kunnande. I den här kursen får du en genomgång av hela den kedja som leder fram till ett bra tryckresultat.

Kursledare: Stefan Ohlsson

Kurstillfälle: 20 oktober 2015 kl 10.00-17.00

Pris: 3,500.00 SEK

6. Kurvor

6. Kurvor

I denna kurs lär du dig att hantera kurvor för att få en optimal färg- och kontraståtergivning, men också hur du sätter ut en svart- och vitpunkt i bilden för att utnyttja bildens hela valörskala. 

Kursledare: Eva-Teréz Gölin

Kurstillfälle: 9 oktober 2015 kl 10.00-13.00

Pris: 1,750.00 SEK

7. Skanningskurs

7. Skanningskurs

Med en bra skanner och rätt arbetsflöde kan du få ut bilder av maximal kvalitet från dina dior, negativ eller påsiktsbilder. 

Kursledare: Stefan Ohlsson

Kurstillfälle: 5 november 2015 kl 10.00-17.00

Pris: 3,500.00 SEK

Digital bild 4.0

Digital bild 4.0

Boken »Digital bild« är en genomgång av hela den kedjan som leder fram till en tekniskt bra bild. I denna, den fjärde upplagan av boken får du på 168 sidor en genomgång av hur du bör fotografera eller skanna dina bilder för att få ett bra grundmaterial, hur du bearbetar din bild i en råkonverterare och sedan i Photoshop, hur du anpassar den för tryck, utskrift eller webbpublicering. Boken är uppdaterad för att täcka in Photoshop CS6 och Lightroom 4.x.

Boken kostar 390 kr inkl moms. Porto (inom Sverige 39 kr) tillkommer.

Digital bild 4.0More Details

Du får också en ordentlig genomgång av hur en dator bör se ut för att den ska fungera bra med de stora filer som ofta används vid bildbearbetning, du får ett kapitel om färghantering och färgkalibrering. Där kommer du lära dig hur du kalibrerar och profilerar din skärm korrekt, hur du kontrollerar en skrivarprofil och hur du väljer en lämplig arbetsfärgrymd.

Nytt i denna upplaga är ett separat kapitel om svartvita bilder. Att arbeta med svartvita bilder i datorn ställer en del speciella krav. Här kan du lära dig hur du får fram ett resultat som är likvärdigt med de man fick fram i mörkrummet.


Pris: 429.00 SEK

Digital Bild och Tala om bilder

Digital Bild och Tala om bilder

Digital Bild beskriver hur du får fram det utseende på dina digitala bilder som du vill ha. Tala om bilder beskriver varför du vill få fram en speciell karaktär på dina bilder. På så sätt blir de ett utmärkt komplement till varandra. 

Köper du båda böckerna får du ett speciellt pris på detta paket på 758 kr inkl moms och frakt.

Pris: 758.00 SEK

Tala om bilder

Tala om bilder

En bok om hur den fotografiska tekniken samspelar med bildens kommunikativa uttryck. Bokens författare är Bo Bergström och Stefan Ohlsson.

Boken innehåller 49 fotografier av en rad kända och okända fotografer. Runt dessa bilder för författarna en diskussion om hur respektive bilds teknik påverkar betraktarens upplevelse av dessa bilder. Boken innehåller 238 sidor i ett format på 225 x 225 mm och är utgiven på Carlssons Bokförlag. Boken kostar 349 kr inkl moms. Porto (39 kr inom Sverige) tillkommer.

Pris: 388.00 SEK