Projektor Utbildning

Göteborgs Konstmuseum visar ”Annan Konst”

På Göteborgs Konstmuseum visas utställningen ”Annan Konst” under perioden 14 mars - 31 maj. Utställningen innehåller konstverk av självlärda konstnärer från Sverige, Norge och Finland. I utställningen ingår en serie bilder gjorda av Lars Tunbjörk, där han fotograferat dessa konstnärer i sin miljö. Han visar också exempel på deras konst.

Utställningen ska senare turnera i Norge och Finland till de samarbetspartners som har varit med och producerat utställningen, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal, Norge och Österbottens museum, Vasa, Finland. Samtidigt med utställningen utges antologin ”Annan Konst”, där Lars Tunbjörks bilder också publicerats.
annan-konst

Projektor har gjort ett par utskrifter i stort format, 2,5 x 3,5 meter, av Lars bilder. De är gjorda på ett tygmaterial som gör det enkelt att hantera bilder i denna storlek.

panorama

Lars har fotograferat ett par bilder i panoramaformat, som vi också har skrivit ut åt honom i formatet 76×235 cm. Eftersom de flesta bilderna som Lars Tunbjörk har med i denna utställning är kopierat på traditionellt fotopapper, var vår uppgift att välja ett material och göra en bildbearbetning så att panoramabilderna såg ut som vanliga c-printar. Bilderna gjordes på Epsons Luster-papper.

Vi har också gjort inläsning och bildbearbetningen av Lars bilder som ingår i antologin som publicerades i samband med utställningen. Lars bilder innehåller ofta starka, klara färger, som är svåra att få fram i tryck. Genom att vi kunde skriva ut provtryck på bilderna kunde Lars hela tiden ha kontroll över hur hans bilder skulle komma att se ut i tryck.

Lars Tunbjörk på Operakällaren

Lars Tunbjörk blev ombedd av Operakällaren att göra en utställning där. Han valde att ställa ut bilder fotograferade under ett antal kvällar på Cafe Opera. Utställningen heter helt enkelt ”Café Opera 2009” och pågår från den 19 februari fram till den 30 april 2009 på Operakällarens Veranda.

Utställningen ingår i den serie av fotografiska utställningar som görs på Operakällaren. Projektor sponsrar denna utställningsserie.

Bilderna är tagna med en mellanformatskamera på negativ färgfilm. Vi har skannat in dessa negativ och sedan bearbetat dem så att de får det utseende som är så typiskt för Lars Tunbjörks bilder. Mättade, intensiva färger men ändå nyanserade. Vi använde vår största skrivare, en Epson 11880, i formatet 80 x 100 cm. Kombinationen av denna skrivare och det papper som vi använt ger ett färgomfång som är cirka 40% större än vad man kan få ut på en traditionell färgkopia. Särskilt de röda färgerna blir betydligt mustigare återgivna än på fotopapper.