Projektor Utbildning

Skärmkalibrering med superkalibrator

Stefan och Eva-Teréz besöker Anders Jönsson på Eizo för att prova en superkalibrator och se om det med den som referens går att testa andra skärmkalibratorer.