Projektor Utbildning

Friläggning

I kväll fick eleverna på Bilder Nordic på Berghs School of Communication sin andra lektion i friläggning. Friläggning är dock något som kräver en hel del övning, inte minst banor brukar många tycka är extra krångligt att få grepp om. För dem och alla andra som behöver lite repetition om hur banor fungerar finns nu en kort film som som visar några moment kring att få till en bra bana på vår sida med kursdokumentation. Om du vill lära dig mer så kör vi en heldagskurs i friläggning och montage den 25:e oktober.

bana

Nytt kursschema

När man sätter sig ner med ett nytt program känns det oftast mycket förvirrande. Programmet är fullt av menyer och kommandon som man egentligen inte förstår vad de ska göra. Att förstå i vilken ordning saker ska göras och med vilka verktyg är lika svårt att förstå. En kurs kan hjälpa dig att snabbt komma igång och utnyttja din investering i ett nytt program.

Men det måste vara en kurs med lärare som inte bara läst manualen till programmet, utan verkligen behärskar programmet och hur det används i praktiken. Därför gör vi på Projektor bara kurser inom de områden som vi själva verkligen arbetar med.

Vi har nu lagt upp vårens kurser på vår kurssida. Vi har några kurser som vi har genomfört tidigare, men där vi märkt att det finns ett stort behov.

Skärmkalibrering är ett exempel på en sådan kurs, där de flesta bara går efter vad de hört någon annan säga ska fungera bra. På så sätt kalibrerar de sin skärm felaktigt och utnyttjar inte den kvalitet som finns i deras skärmar och kalibreringsprogram.

Vi har också några nya kurser. Intresset för Lightroom ökar hela tiden så därför har vi lagt upp en sådan kurs. Eftersom vi själva inte arbetar i Lightroom så har vi bett Jonas Berggren leda denna kurs. Jonas har arbetat med Lightroom sedan den bara fanns i en beta-version.

Vi har också tagit fram en kurs i porträttretuschering, där du får lära dig hur du kan bearbeta en porträttbild, så att den får ett trovärdigt intryck.

Gratis kurs i ImagePrint

Den 20 april har vi en kvällskurs där vi går igenom hur man använder rip-programmet ImagePrint. Kursen är särskilt intressant för dig som vill göra utskrifter på olika papper. ImagePrints rika profilbilbliotek gör det möjligt att prova en rad olika papper och göra utskrifter i färg och i svartvitt, som verkligen utnyttjar den kvalitet som finns i dagens papper framtagna för bläckstråleskrivare.

Du kan anmäla dig genom att maila till info@profiler.nu. För våra övriga kurser, se vårt kursprogram.

imageprintlogga