Projektor Utbildning

Kurser hösten 2015

Under hösten 2015 genomför vi 4 kurser i våra egna lokaler, som vi har kunnat utforma exakt så som vi vill ha dem för vår utbildningsverksamhet. Vi har plats för maximalt 6 deltagare. Det ger oss tid att följa upp var och en av deltagarna.

Under kursen kan du få tillgång till en egen dator, utrustad med Photoshop och en kalibrerad grafisk skärm. Du kan också ta med dig din egen dator, så att du kan jobba med bilderna i din egen bekanta miljö. Du kommer också ha alla exempelbilder laddade på din dator, så att det är enkelt för dig att följa med i undervisningen.

I priset för kursen ingår också kursdokumentation. Vill du har mer information om våra kurser, ta kontakt med oss.

Vi gör också kurser som är utformade speciellt för dina behov. Det kan vara inför det att du ska göra en bok- eller utställningsproduktion, där du vill stämma av dina arbetsmetoder. Det kan vara att du vill snabbt lära dig en ny programvara eller ny utrustning.

När du ska besöka oss hittar du hit via följande beskrivning.

linje2

Kurvkurs

kurvor

Kurvor är det kraftfullaste verktyget som finns i Photoshop för att korrigera kontrast och färger. I denna kurs lär du dig hur du optimerar bildens omfång genom att ha kontroll över svart- och vitpunkt, hur du kan styra bildens kontrast och valörseparation och hur du styr färgerna genom att arbeta med de enskilda röd-, grön- och blåkurvorna.

Vi går genom hur man kan arbeta i program som Lightroom, Camera Raw och Photoshop.

Ur kursinnehållet:
• Hitta bildens svart- och vitpunkt.
• Lär dig använda info-panelen för kontrast- och färgkorrigering.
• Använd blandningslägen för att styra hur ditt kurvjusteringslager påverkar bilden.


Kursledare: Eva-Teréz Gölin
Kurstillfälle: 9 oktober kl 10.00 – 13.00
Kostnad: 1 750 kr ex moms

linje2

Skärmkalibrering

Vi går igenom hur du tar fram optimal färgtemperatur och ljusstyrka för din skärm och hur du kali-
brerar, profilerar och validerar din skärm. Du kommer lära dig för- och nackdelar med olika typer av kalibratorer och hur du utvärderar kvaliteten på din egen skärm. Vi kommer också att se på hur du bör utforma ditt arbetsrum för att få optimala betraktningsförhållanden.

Kursledare: Stefan Ohlsson
Kurstillfälle: 16 september kl 18.00-21.00
Kostnad: 1 250 kr Fullsatt

kalibratorer

linje2

Tryckanpassning

Att anpassa bilder inför en tryckning ställer krav på både din utrustning och på ditt kunnande. I den här kursen får du en genomgång av hela den kedja som leder fram till ett bra tryckresultat. Vi börjar med att kontrollera bilders kvalitet, fortsätter med att anpassa bilderna i kontrast, färgmättnad och skärpa. Vi ser sedan på om och i så fall hur bilderna ska konverteras till CMYK. Kursen avslutas med en genomgång av de preflight-verktyg som finns i InDesign och Acrobat för att kontrollera att inga fel har uppstått.

Ur kursinnehållet:
• Vilka krav ställs på bildskärmar som ska användas för prepress
• Hur kan man göra provtryck på sin skrivare
• Hur kan man rationalisera olika arbetsmoment

Kursledare: Stefan Ohlsson
Kurstillfälle: 20 oktober kl 10.00-17.00
Kostnad: 3 500 kr

svartovit

De röda ytorna markerar partier som kommer bli helt utfrätta i trycket, de cyanfärgade markerar helt svarta partier.

linje2

Skanningskurs

Att skanna färgnegativ, dior och påsiktsbilder gör det möjligt att få över ett analogt material till din digitala miljö. Men de flesta skannerprogram är rätt svåra att lära sig och ger ofta ett rätt standardiserat resultat. Vi arbetar därför hellre med en rå skanning och gör sedan bildbearbetningen i Photoshop eller Lightroom.
I denna kurs får du lära dig hur man kontrollerar att skannern fungerar bra, hur du ställer in ditt skanningsprogram för att att försäkra dig om att du får med all information, hur du kontrollerar att skannerprofilen är bra. Men framförallt får du en genomgång hur du färg- och kontrastkorrigerar din bild för att få det utseende du vill ha på den.

Ur kursinnehållet:
• Kvalitetskontroll av din skanners upplösning och kontrastomfång
• Hur kontrollerar du din skannerprofil?
• Inställningar i skannerprogrammet för att få en bra råskanning
• Bildbearbetning av en skannad bild för att få optimal kontrast, färg och skärpa

Kursledare: Stefan Ohlsson
Kurstillfälle: 5 november kl 10.00-17.00
Kostnad: 3 500 kr

skanning