Projektor Utbildning

Offentlig utsmyckning

paues

All världens Djur. © Christoffer Paues 2014. Verket är beställt av Statens Konstråd.

Klicka på bilden, så ser du bilden i större format.

Vi arbetar allt oftare som konsulter i samband med offentliga utsmyckningsuppdrag. Vår kunskap om färghantering och utskrifter i olika tekniker kommer då väl till pass. Ett av de uppdrag som slutförts på senare tid är Christoffer Paues stora glasbilder, som finns på Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala.

Här har vi samarbetat med GFAB i Kalmar, som har skrivit ut glasen, för att få fram de färger som Christoffer ville få fram. Efter ett par tester fick vi fram en bildåtergivning som fungerade både inifrån undervisningslokalerna och utifrån det atrium som förenar dessa rum.

Vi har också skalat upp bilderna till det slutliga formatet. I och med de avancerade program vi använder kan vi bevara den ursprungliga bildkvaliteten på bästa möjliga sätt.

Se flera exempel på våra arbeten med offentlig utsmyckning.

Lämna en kommentar