Projektor Utbildning

Bilder i böcker

Bildbearbetning till böcker
Vi gör bildbehandling och tryckanpassning till böcker. Med vår kunskap om färghantering kan vi ha en exakt kontroll över bildens slutliga utseende redan i detta stadium.Vi gör alltid certifierade provtryck när vi arbetar med bokproduktioner. Det gör att alla inblandade, fotograf, formgivare och tryckare, vet hur bilden ska se ut.

Exempel på böcker där vi har gjort bildbearbetningen och tryckanpassningen är »Blue Shots« av Erik Lindahl, »Sång« av Catharina Gotby, JH Engströms bok »La Residence« och Fotografiskas bok »590 dagar med Fotografiska«.

Erik Lindahl hade redan skannat och grundställt sina bilder. Vår uppgift var att jämna ut bildkvaliteten, anpassa dem för tryck, skala och skärpa bilderna. Till den bibliofil-upplaga som gjordes tog vi också fram de pigmentprintar som följde med. Boken blev uttagen till Svensk Bokkonst 2008.

För Catharina Gotby skannade vi hennes negativ, gjorde all bildbearbetning och tryckanpassning. Även hennes följande bok, Presence, gjorde vi inskanning, bildbearbetning och tryckanpassning. För båda böckerna gjorde vi också utställningsbilderna. Presence nominerades till Årets Fotobok 2011.

JH Engström hade gjort C-printar själv. Dessa printar skannades in och ställdes efter originalbilderna, så att skillnaden mellan original och tryckt bild blev minimal. Boken blev uttagen till Svensk Bokkonst och fick också första pris i den tyska tävlingen »The Golden Letter«. där vinnare från olika länder går vidare. Boken som utses är den bästa bland de bästa ur det årets bokproduktion.

Fotografiska ville visa några bilder från varje utställning de gjort under det första 1,5 åren av sin verksamhet. Bilderna kom från det pressmaterial som fotograferna hade skickat i samband med sin utställning. Det medförde att bildmaterialet var mycket spretigt. Att anpassa alla bilder till ett och samma tryck och bevara den höga bildkvaliteten var en stor utmaning.

Ofta gör vi både bok och utställning. Eftersom vi då kan utnyttja de högkvalitativa filer som vi använt för utställningsproduktionen även till boken kan vi få ett bra resultat till en rimlig kostnad.

blueshots

»Blue Shots« av Erik Lindahl gotby21

»Sång« av Catharina Gotby

residence1

»La Residence« av JH Engström

590

»590 dagar med Fotografiska«, publicerad av Fotografiska