Projektor Utbildning

Vad gör en anaplastolog?

Färgstyrning och kalibrering är viktigt i fler sammanhang än bara vid tryck och utskrifter. Vår kompetens inom detta område gör att vi får en del speciella uppdrag. Ett sådant var att profilera skärm och skrivare för Hagströmer-biblioteket, som har hand om en fantastisk samling av medicinhistoriska böcker, från medeltiden fram till mitten av förra seklet.

Där kan du bland annat hitta Linnés eget exemplar av hans epokgörande bok »Systema naturae«, där han har gjort anteckningar i marginalen. Boken publicerades 1735. Projektor har gjort en reproduktion av en sida, där det finns ett kopparstick som sedan har målats för hand.

Ett annat uppdrag som avvek från det vanliga var när Karolinska Sjukhuset kontaktade oss och frågade om vi kunde ta fram en lösning för de som tar fram ögonproteser. När någon behöver få ett förlorat öga ersatt med en protes fotograferas det friska ögat och en anaplastolog målar protesen så att den ser ut som det friska ögat. Kraven på färgpassning är naturligtvis mycket höga.

Här tog vi fram en fotograferingslösning och kontrollerade att den gav tillfredställande färgåtergivning. Sedan ersattes deras skärmar med Eizo ColorEdge 245, en självkalibrerande skärm. Idag kan de se på sina skärmar och veta att ögat som finns på bilden verkligen återger ögats utseende korrekt.

books

En bokhylla på Hagströmerbiblioteket

eyes

Färdiga ögonproteser

Lämna en kommentar